Industrilackering

Be-Ge Lackering AB bedriver Industrilackeringen i en separat anläggning på Väderumsvägen 9. Här används två olika sprutboxar till olika typer av arbete.

De mindre personbilsboxarna

Be-Ge Lackering AB använder de mindre personbilsboxarna vid arbete av mindre objekt. De mindre personbilsboxarna har den senaste tekniken i fråga om datastyrning av hela målnings- och torkprocessen, för att säkerställa högsta kvalitet.

Lackering av detaljer

Huvuddelen av produktionen utgörs idag av lackering av detaljer för Scanias lastbilshytter. Utrustning och kunnande finns för mottagande av beställningar via EDI, som bl a inkluderar prognoser, val av kulörer, dagliga leveranser och fakturering. Även leveranser enligt DELIT-systemet, d v s. Just in time-leveranser, kan utföras.

Företaget är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, vilket innebär att
arbetets kvalitet mäts mot fastställda mål. Klicka här för att se vårt certifikat.

Den större lastbilsboxen

I den större ”lastbilsboxen” finns kapacitet att lackera större objekt som lastbilar,
bussar och båtar, men används huvudsakligen för målning av industrikomponenter. De färger som används är av typen vattenspädbar baslack och vanligen enligt kundens specifikation.