Certifikat ISO 9001:2015

Stina Eneman Nyheter


En om-certifiering av lackeringens verksamhetssystem mot ISO 9001:2015 den 14 januari gav godkänt resultat utan avvikelser. Revisorn konstaterar bland annat i rapporten att: ”Ledningssystemet är mycket väl strukturerat, stöder verksamheten och uppfyller standardens krav.” Han konstaterade en god medvetenhet hos personalen och att mål uppfylls samt att processens prestation (resultat) är god.