Kvalitet

Be-Ge Lackering AB har lång erfarenhet och kontinuerlig utbildning av medarbetare ger hög kvalitet på utförda arbeten och därmed nöjda kunder. Företaget är certifierat enligt MRF VU, vilket innebär att arbetets kvalitet mäts mot fastställda mål.


Be-Ge Lackeringen AB
är certifierade enligt
SS-EN ISO 9001:2015.
Klicka här för att ladda ner pdf


Ständiga förbättringar


Detta innebär att vi aktivt arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder. På så sätt ökar vi vår leveranssäkerhet och tryggheten för kunden.