Miljö

Be-Ge Lackering AB följer miljöarbete som skall vara målmedvetet och långsiktigt och syfta mot en minimering av utsläpp, som har en negativ påverkan på miljön i vår omvärld. Arbetet med ständiga förbättringar ska leda till minskad belastning på miljön.

DELIT-systemet, d v s. Just in time-leveranser, kan utföras.

Nya miljökrav

De nya miljökrav som gäller för EU från och med 2007 har inte föranlett några åtgärder hos oss, eftersom såväl produktion som val av produkter redan anpassats efter de nya kraven.

DELIT-systemet, d v s. Just in time-leveranser, kan utföras.

Återvinning

Allt förorenat och använt lösningsmedel återvinns i våra båda anläggningar.

Vi köper 100% förnybar el. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid.
Miljöintyg

 

Vi ser att du använder Internet Explorer eller Edge som webbläsare. Delar av den här webbplatsen kommer därför inte visas på korrekt sätt. För bästa upplevelsen rekommenderar vi att du istället använder Google Chrome eller Mozilla Firefox.