Be-Ge Lackering AB förbättrar kundnöjdheten och ökar effektiviteten

Stina Eneman Nyheter

Be-Ge Lackering AB får kvittens på förbättrad kundnöjdheten och ökad effektivitet efter att ha genomfört och godkänts i en tredjepartsrevision mot ISO9001.

Det sammanfattande resultatet från revisorerna var följande:
Ledningssystemet är mycket väl strukturerat, stöder verksamheten och uppfyller standardens krav. Inga avvikelser noterades.
Revisorerna lyfte dessutom fram följande styrkor:

  • -Hög kund- och kvalitetsfokus
  • -God och förbättrad processprestanda
  • -Kunnig personal
  • -Tydligt engagerad ledning och ägare.
  • -Verksamhetsstyrningen sker metodiskt och med god uppföljning.

”Ett bra resultat och ett bevis för vår höga ambition i företaget att serva våra kunder med hög kvalité i rätt tid på alla produkter och objekt vi lackerar.” – Säger VD Robert Nyqvist