Billackering


Be-Ge Lackering AB har en billackering som bedrivs i en anläggning på Inkörningsvägen 3, där även rostskyddsbehandlingar, plastreparationer, lackförseglingar/rekonditionering och inslipning av säkerhetsräfflan i vindrutor utförs.Försäkringsskador

Försäkringsskador på person och transportbilar utgör huvuddelen av företagets omsättning och resterande del av beställningar från privatkunder. De färger som används är vattenspädbar baslack och tvåkomponents HS-lack.

Motorsportsbranchens Riksförbund

Be-Ge Lackering AB är medlem av Motorbranschens Riksförbund och kvalitetssäkrat enligt MRF VU. Vi följer gällande lagar och bestämmelser, vilket innebär en extra trygghet för kunden vid en eventuell reklamation.

I anläggningen finns två sprutboxar för lackering av person- och transportbilar, med dithörande torkugnar samt ytor för rostskyddsbehandling, plastreparationer och lackförsegling/rekonditionering.