Billackering


Be-Ge Lackering AB har en billackering som bedrivs i en anläggning på Inkörningsvägen 3, där även plastreparationer utförs.Försäkringsskador

Försäkringsskador på person och transportbilar utgör huvuddelen av företagets omsättning och resterande del av beställningar från privatkunder. De färger som används är vattenspädbar baslack och tvåkomponents HS-lack.

Motorsportsbranchens Riksförbund

Be-Ge Lackering AB är medlem av Motorbranschens Riksförbund och kvalitetssäkrat enligt MRF VU. Vi följer gällande lagar och bestämmelser, vilket innebär en extra trygghet för kunden vid en eventuell reklamation.

I anläggningen finns två sprutboxar för lackering av person- och transportbilar, med dithörande torkugnar samt ytor för plastreparationer.